Integracja sensoryczna

 

  • nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe oraz ruch
  • zbyt niski lub zbyt wysoki poziom pobudzenia ruchowego
  • słaba koordynacja ruchowa, trudności w czynnościach samoobsługowych i planowaniu ruchu
  • zaburzenia napięcia mięśniowego
  • wycofanie  z relacji społecznych
  • trudności z koncentracją, z nauką
  • opóźnienia rozwoju mowy i inne

Więcej informacji znajduje się w zakładce integracja sensoryczna