Integracja sensoryczna


Integracja sensoryczna – czym właściwie jest?

Integracja sensoryczna (przetwarzanie sensoryczne) to proces, w którym układ nerwowy odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe, aby umożliwić nam celowe działanie. Oznacza to, że nasze zmysły (dotyk, czucie głębokie, równowaga, wzrok, słuch, węch i smak,) odbierając bodźce z otoczenia reagują na nie i przekazują do mózgu określone komunikaty, które ten zamienia w konkretne reakcje. Procesy integracji sensorycznej zaczynają się już na etapie życia płodowego a następnie rozwijają się z największą intensywnością do początków okresu wczesnoszkolnego. Potem, już mniej intensywnie, przez dalszą część naszego życia. Jeśli na którymś etapie rozwoju przetwarzania sensorycznego pewne umiejętności nie zostaną rozwinięte, podstawa rozwoju następnych jest gorsza, co może skutkować zakłóceniami w uczeniu się, w zachowaniach i emocjach dziecka. Dobrze ukształtowana integracja sensoryczna stanowi fundament dla gotowości szkolnej dziecka, jest ważnym elementem prawidłowego rozwoju emocjonalnego i kompetencji społecznych.

Skutki nieprawidłowej integracji sensorycznej

Dzieci z zakłóceniami w rozwoju integracji sensorycznej mają różnego rodzaju trudności. Mogą być wrażliwsze na niektóre bodźce – lub odwrotnie, odczuwać je mniej intensywnie. Bywają zbyt lub za mało ruchliwe, miewają trudności z dobrą koordynacją ruchową, z koncentracją uwagi, z prawidłowym napięciem mięśniowym, mogą mieć nieco opóźniony rozwój ruchowy, rozwój mowy, trudności w uczeniu się, a także gorszą samoakceptację, niższe poczucie własnej wartości, bardziej gwałtowne reakcje emocjonalne.

Jak można sobie radzić z tym problemem?

Na szczęście dla dzieci dotkniętych takimi trudnościami oraz dla ich rodziców, istnieją dzisiaj ośrodki, w których prowadzona jest terapia integracji sensorycznej. Proponowane przez wyspecjalizowanego terapeutę aktywności i zabawy, odbywające się w specjalnie wyposażonej sali, dostarczają dziecku potrzebnej mu na danym etapie dawki bodźców, w sposób bezpieczny i kontrolowany. Wspólnie z terapeutą dziecko „uczy” swój układ nerwowy coraz bardziej prawidłowych reakcji i zachowań. Proces ten bywa długotrwały, ale rezultaty leczenia są często pozytywne, a forma zajęć jest atrakcyjna i lubiana przez dzieci.

Terapia Procesów Integracji Sensorycznej

Kompleksowa metoda, bazująca na wiedzy o rozwoju i plastyczności ośrodkowego układu nerwowego,  wskazana zarówno dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (np. spektrum autyzmu)  lub uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego,  jak i typowo rozwijającymi się, lecz mającymi następujące problemy:

  • nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe oraz ruch
  • zbyt niski lub zbyt wysoki poziom pobudzenia ruchowego
  • trudności z koncentracją, z nauką
  • słaba koordynacja ruchowa, trudności w czynnościach samoobsługowych i planowaniu ruchu
  • zakłócenia napięcia mięśniowego
  • trudności emocjonalne
  • opóźnienia rozwoju mowy
  • wycofanie  z relacji społecznych

Copyright © 2017 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna Wysocka. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie: Talem Technologies