Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez ruch, kształtowanie świadomości ciała (schemat ciała), rozwijanie orientacji w przestrzeni (świadomość przestrzeni),  poczucia zaufania do siebie i własnej sprawności, wspomaga rozwój funkcji pozaintelektualnych, zwłaszcza motoryki dużej, kontaktu emocjonalnego i społecznego z innymi osobami, zachęcanie do nawiązywania akceptowanych przez obie strony kontaktów dotykowych z drugą osobą i podejmowania współpracy z nią.