METODA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Skuteczne w większości typowych problemów dotyczących zachowań dzieci oraz problemów emocjonalnych; są to przede wszystkim zaplanowane i nadzorowane przez terapeutę ćwiczenia, wykonywane w ściśle określony sposób, dostosowane do rodzaju problemu, wieku, potrzeb i możliwości dziecka, których celem jest nauczenie i utrwalenie konkretnej umiejętności lub szeregu umiejętności, potrzebnych do poprawy funkcjonowania w obszarze zachowań lub emocji.