Stosowana Analiza Zachowania

Metoda wywodząca się z nauki o zachowaniu i prawach uczenia się,  niezwykle przydatna  na etapie obserwacji i zbierania informacji o zachowaniach dziecka; w procesie terapii jej procedury są skuteczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (np. spektrum autyzmu) i zaburzeniami zachowania, zwłaszcza w sytuacji konieczności eliminowania utrwalonych zachowań niepożądanych.