THERATOGS

Komibinezon rehabilitacyjny wspomagający codzienny proces usprawniania pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi.

TheraTogs zalecany jest dla pacjentów z:

- mózgowym porażeniem dziecięcym,

- ataksją,

- hypotonią,

- atetozą,

- zaburzeniami chodu różnego pochodzenia,

- zaburzeniami sensorycznymi,

- autyzmem,

- wadami genetycznymi,

- zaburzeniami mięśniowymi,

- wadami postawy,

- oraz w wielu innych przypadkach chorób o podłożu nerwowo-mięśniowym.

Pobierz ulotkę w wersji PDF strona 1

Pobierz ulotkę w wersji PDF strona 2