Integracja sensoryczna w Warszawie


Integracja sensoryczna (SI) – czym właściwie jest?

Integracja sensoryczna (przetwarzanie sensoryczne) to proces, w którym układ nerwowy odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe, aby umożliwić nam celowe działanie. Oznacza to, że nasze zmysły (dotyk, czucie głębokie, równowaga, wzrok, słuch, węch i smak,) odbierając bodźce z otoczenia reagują na nie i przekazują do mózgu określone komunikaty, które ten zamienia w konkretne reakcje. Procesy integracji sensorycznej zaczynają się już na etapie życia płodowego a następnie rozwijają się z największą intensywnością do początków okresu wczesnoszkolnego. Potem, już mniej intensywnie, przez dalszą część naszego życia. Jeśli na którymś etapie rozwoju przetwarzania sensorycznego pewne umiejętności nie zostaną rozwinięte, podstawa rozwoju następnych jest gorsza, co może skutkować zakłóceniami w uczeniu się, w zachowaniach i emocjach dziecka. Dobrze ukształtowana integracja sensoryczna stanowi fundament dla gotowości szkolnej dziecka, jest ważnym elementem prawidłowego rozwoju emocjonalnego i kompetencji społecznych.

Skutki nieprawidłowej integracji sensorycznej

Dzieci z zakłóceniami w rozwoju integracji sensorycznej mają różnego rodzaju trudności. Mogą być wrażliwsze na niektóre bodźce – lub odwrotnie, odczuwać je mniej intensywnie. Bywają zbyt lub za mało ruchliwe, miewają trudności z dobrą koordynacją ruchową, z koncentracją uwagi, z prawidłowym napięciem mięśniowym, mogą mieć nieco opóźniony rozwój ruchowy, rozwój mowy, trudności w uczeniu się, a także gorszą samoakceptację, niższe poczucie własnej wartości, bardziej gwałtowne reakcje emocjonalne.

Jak można sobie radzić z tym problemem?

Na szczęście dla dzieci dotkniętych takimi trudnościami oraz dla ich rodziców, istnieją dzisiaj ośrodki, w których prowadzona jest terapia integracji sensorycznej. Proponowane przez wyspecjalizowanego terapeutę aktywności i zabawy, odbywające się w specjalnie wyposażonej sali, dostarczają dziecku potrzebnej mu na danym etapie dawki bodźców, w sposób bezpieczny i kontrolowany. Wspólnie z terapeutą dziecko „uczy” swój układ nerwowy coraz bardziej prawidłowych reakcji i zachowań. Terapia SI to proces, który bywa długotrwały, ale rezultaty leczenia są często pozytywne, a forma zajęć jest atrakcyjna i lubiana przez dzieci.

Terapia Procesów Integracji Sensorycznej

Kompleksowa metoda, bazująca na wiedzy o rozwoju i plastyczności ośrodkowego układu nerwowego,  wskazana zarówno dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (np. spektrum autyzmu)  lub uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego,  jak i typowo rozwijającymi się, lecz mającymi następujące problemy:


 • nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe oraz ruch,
 • zbyt niski lub zbyt wysoki poziom pobudzenia ruchowego,
 • trudności z koncentracją, z nauką,
 • słaba koordynacja ruchowa, trudności w czynnościach samoobsługowych i planowaniu ruchu,
 • zakłócenia napięcia mięśniowego,
 • trudności emocjonalne,
 • opóźnienia rozwoju mowy,
 • wycofanie  z relacji społecznych.

gabinet integracji sensorycznej Warszawa


Integracja sensoryczna Warszawa

Lokalizacja placówki w Warszawie:

Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna Wysocka
ul. Laurowa 39
03-197 Warszawa

Telefon: +48 606 894 300
E-mail: info@rehabilitacjadziecieca.com

Od 1 stycznia powstała nowa sala na potrzeby Integracji Sensorycznej:

zajęcia sensoryczne dla dzieci Warszawa


FAQ – najczęściej zadawane pytania odnośnie Integracji Sensorycznej


integracja sensoryczna Warszawa Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to odbiór i porządkowanie wrażeń zmysłowych (bodźców) przez kolejne piętra układu nerwowego w taki sposób, aby mogły być one wykorzystane w celowym działaniu.


integracja sensoryczna WarszawaJak odbywa się integracja sensoryczna?

Na każdym piętrze układu nerwowego komórki nerwowe zbierają się i łączą informacje, przekazując je na coraz wyższe piętra. Na kolejnych piętrach stopień integracji jest coraz większy, a pewne cechy bodźców są wzmacniane lub pomijane. Proces ten kończy się reakcją organizmu (zachowaniem).


integracja sensoryczna dla dzieci w warszawie


integracja sensoryczna Warszawa Jak rozwija się integracja sensoryczna?

Poziom V Dojrzałość szkolna
Poziom IV Rozwój koncentracji, samokontroli, samoakceptacji, lateralizacji, zdolności do nauki
Poziom III Rozwój celowej i dowolnej aktywności ruchowej, równowaga, rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej, percepcja wzrokowa i słuchowa, rozwój mowy, zabawa, relacje społeczne
Poziom II Ruchy dowolne, czucie linii środka i początki schematu ciała, koordynacja obustronna, bezpieczeństwo posturalne, początki tożsamości
Poziom I Odruchy bezwarunkowe, jedzenie, napięcie i praca mięśni, pierwsze reakcje posturalne (zmiany położenia ciała), ruchy oczu, więź z matką
Życie płodowe Dotyk, równowaga (przedsionek), czucie głębokie (propriocepcja)

integracja sensoryczna WarszawaNajczęstsze objawy dysfunkcji sensorycznych

 • statystyka: 6-10 % populacji, 75% chłopcy a 25 % dziewczynki,
 • nieprawidłowe reakcje na bodźce (zwłaszcza dotyk, słuch, ruch),
 • opóźniony rozwój ruchowy,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom pobudzenia,
 • trudności z koncentracją uwagi,
 • zakłócona koordynacja ruchowa,
 • trudności emocjonalne, trudności społeczne, trudności z nauką,
 • różne zachowania trudne (negatywizm, trudności z jedzeniem, agresja, autoagresja, autostymulacje i in.).

integracja sensoryczna WarszawaCo robić, gdy widzimy trudności u podopiecznych?

 • Zastanowić się, czy źródłem kłopotów mogą być zakłócenia sensoryczne,
 • Skorzystać z formularzy przesiewowych,
 • Porozmawiać z rodzicami,
 • Rozważyć możliwość przeprowadzenia pełnej diagnozy integracji sensorycznej.

Gabinet integracji sensorycznej w Warszawie:

Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna Wysocka
ul. Laurowa 39
03-197 Warszawa

Telefon: +48 606 894 300
E-mail: info@rehabilitacjadziecieca.com


Copyright © 2023 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna Wysocka-Tyczkowska Warszawa All Rights Reserved.

Mapa witryny | Powered by: Talem Technologies