Anna Czyrny

Mgr Anna Czyrny


Jestem psychologiem i certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej II stopnia (certyfikat PSTIS nr 2993), absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (kierunek Psychologia Kliniczna Dziecka). Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolu integracyjnym, gdzie wraz zespołem terapeutów planowałam i realizowałam zajęcia indywidualne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza ze spektrum autyzmu. Za najważniejsze w mojej pracy uważam nawiązywanie i pogłębianie opartej na zaufaniu relacji z dzieckiem, ponieważ jest ona fundamentem każdego procesu edukacyjnego czy terapeutycznego. Celem moich działań jest zawsze dobro dziecka, dlatego starannie dopasowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb każdego.

Moje pozazawodowe zainteresowania to historia współczesna i literatura. Lubię góry i morze, pasjonuje mnie sport, szczególnie narciarstwo alpejskie, turystyka górska i pływanie. Uczestniczyłam w licznych obozach dla dzieci i młodzieży jako pomocnik instruktora narciarstwa. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie, z mężem i córkami, lub czytając książki.

Ponieważ praca z dziećmi wymaga twórczego łączenia różnych metod terapeutycznych, staram się stale dokształcać. Odbyłam następujące szkolenia związane z diagnozowaniem funkcjonowania i wspieraniem rozwoju dzieci:


 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopnia, Polskie Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

 • Studia podyplomowe “Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju”, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa

 • Kurs kwalifikacji pedagogicznych, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Uniwersytet SWPS

 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – poziom I”, Centrum Wspierania Rozwoju i Osobowości

 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży, Centrum CBT

 • „Autyzm – małe dziecko, duża sprawa. Diagnoza, terapia, wsparcie rodziny”, Fundacja Synapsis

 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R, Fundacja Synapsis

 • Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej, Pracownia Testów Psychologicznych

 • Stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozwoju IDS, Pracownia Testów Psychologicznych

 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej – kurs dla certyfikowanych terapeutów SI, Fundacja na rzecz Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO

 • Stymulacja przedsionkowa z włączaniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego – kurs dla certyfikowanych terapeutów SI, Fundacja na rzecz Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO

 • Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI – narzędzie do efektywnego rozumowania klicznicznego, Tracy Muran Sackhause, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

 • Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej, Zbigniew Przyrowski Sensum Mobile

 • Terapia Ręki w Teorii Integracjii Sensorycznej, Zbigniew Przyrowski Sensum Mobile

 • Spostrzeganie form i wymiarów – figury geometryczne płaskie i przestrzenne. Sensoryczny materiał geometryczny dla dzieci na pierwszym poziomie edukacji montessoriańskiej: 3 – 6 lat, Siłownia Montessori

Copyright © 2022 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna i Leszek Wysoccy S.C. Warszawa All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie: Talem Technologies