Metoda Dobrego Startu

Metoda wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii poprzez oddziaływanie wielozmysłowe (wzrokowo-słuchowo-dotykowo-ruchowe), wspiera rozwój mowy, myślenia, uwagi, pamięci, lateralizacji i motoryki małej, rozwija w formie zabawy umiejętności potrzebne do osiągnięcia gotowości szkolnej, zwłaszcza w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania. MDS  jest stosowana z powodzeniem zarówno w pracy profilaktycznej i edukacyjnej z dziećmi o prawidłowym rozwoju, jak i w terapii dzieci o nieprawidłowym lub nieharmonijnym rozwoju (zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia słuchu,  opóźniony rozwój funkcji wzrokowo-przestrzennych, motoryki małej itp.).