Psycholog dziecięcy


Skutecznie pomagamy pacjentom współpracując z całymi rodzinami, aby wesprzeć je we wprowadzaniu zmian oraz zrozumieniu co dzieje się z młodym człowiekiem.

Zajmujemy się również diagnozą i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych, zespołu nadpobudliwości psycho-ruchowej z deficytem uwagi, zaburzeń lękowych i depresyjnych, zaburzeń zachowania, autoagresji (okaleczenia), zaburzeń odżywiania.

Pomagamy również osobom, które doświadczyły traumy – zarówno powstałej na skutek zdarzeń jednorazowych (np. wypadek komunikacyjny, napaść, gwałt, żałoba), jak i tą, którą zapoczątkowały trudne wydarzenia z dzieciństwa naszych pacjentów (np. przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, strata rodzica). W pracy wykorzystujemy nowoczesne narzędzia i podejścia terapeutyczne, jak np. EMDR- bilateralna stymulacja mózgu za pomocą ruchu gałek ocznych.


Copyright © 2023 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna Wysocka-Tyczkowska Warszawa All Rights Reserved.

Powered by: Talem Technologies