PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation)


PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Terapia jest bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana  na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.  Terapeuta w osiągnięciu skutecznej terapii poszukuje przyczyn problemów, wykorzystuje nie uszkodzone i najsprawniejsze sfery ruchowe tak aby najskuteczniej  pozyskać aktywności motoryczne w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu.

Z powodzeniem stosuje się ją w pediatrii nie tylko u pacjentów neurologicznych ale również w ortopedii,  chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

W terapii PNF, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych (mięśni twarzy, języka oraz funkcji oddychania połykania i artykulacji.

Korzyści z pracy w Koncepcji PNF to :

  • metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do uzyskania utraconych funkcji
  • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką
  • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – od ruchowych do wegetatywnych
  • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w domu
  • niewielki wymagania sprzętowe
  • duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań

Copyright © 2018 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna i Leszek Wysoccy S.C.. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie: Talem Technologies