TERAPIA NDT-BOBATH


Rehabilitacja dzieci i niemowląt metodą NDT-Bobath

Metoda NDT Bobath jest powszechnie znaną i popularną koncepcją neurorozwojową stosowaną na całym świecie. Polecana jest szczególnie w terapii wcześniaków, niemowląt i małych dzieci, ponieważ w naturalny sposób może być włączona w ich fizjologiczny rytm dnia. Jej założeniem jest regulacja napięcia mięśniowego oraz ułatwienie prawidłowych wzorców ruchowych dziecka adekwatnych do wieku.

Kluczową rolę w terapii NDT Bobath odgrywa ocena jakości ruchów dziecka. Terapeuta nie tylko obserwuje to, co robi dziecko, ale przede wszystkim, w jaki sposób to robi. Indywidualnie dobiera do dziecka rytm i tempo ćwiczeń oraz dostarcza mu prawidłowych wrażeń sensorycznych: ruchowych, czuciowych, wzrokowych i słuchowych. Wspomaganie i prowadzenie ruchu odbywa się głównie poprzez ręce terapeuty, ale pomocne są tu również takie sprzęty jak wałki, piłki i kliny.

Rehabilitacja niemowląt i małych dzieci odbywa się w obecności rodzica, który poznaje sposoby prawidłowej pielęgnacji, czyli czynności wykonywanych od chwili urodzenia dziecka, takich jak: podnoszenie, noszenie, karmienie, dbanie o dobrą pozycję podczas odpoczynku i zabawy. Czynności te, wykonywane w domu przez rodzica, mają duże znaczenie w podtrzymywaniu efektów terapii, a wszystkie nabyte podczas ćwiczeń umiejętności, wykorzystywane są w codziennych aktywnościach i naturalnym środowisku dziecka.

Indywidualne podejście do każdego pacjenta i ścisła współpraca z rodzicami, pozwalają nam na osiągnięcie optymalnych efektów terapii.

Dla kogo przeznaczona jest rehabilitacja metodą NDT-Bobath?

Terapia NDT-Bobath  zapewnia poprawę stanu zdrowia u dzieci z następującymi schorzeniami:


 • wcześniaki,
 • wzmożone napięcie mięśniowe,
 • obniżone napięcie mięśniowe,
 • asymetria ustawienia ciała,
 • dziecko z ciąży ryzyka,
 • dziecko z grupy ryzyka okołoporodowego,
 • kręcz szyi,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • opóźnienie ruchowe,
 • zespoły genetyczne (zespół Downa, Williamsa, inne),
 • problemy u dzieci z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się.

Copyright © 2023 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna Wysocka-Tyczkowska Warszawa All Rights Reserved.

Mapa witryny | Powered by: Talem Technologies