NASZ ZESPÓŁ 

anna wysocka centrum rehabilitacji dzieci i noworodków

mgr reh. Anna Wysocka


Jestem certyfikowanym terapeutą dziecięcym, neurorozwojowych koncepcji Vojty/Kinderzentrum Monachium Internationale Vojta Gesellschaft i NDT/Bobath, absolwentką Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Posiadam wieloletnie doświadczenie jako pracownik Kliniki Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Pediatrycznej w Instytucie „Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu, gdzie wraz zespołem lekarzy i terapeutów planowałam i realizowałam proces rehabilitacji pacjentów z szerokim spektrum jednostek chorobowych już od pierwszych dni ich życia.

Specjalizuję się w rehabilitacji pediatrycznej, w swojej praktyce zawodowej zajmuję się usprawnianiem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego, a także niemowlęcymi zaburzeniami sensomotorycznymi. Posiadam wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i terapii: wcześniaków, niemowląt oraz małych dzieci z neurologicznymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. W swojej codziennej pracy kieruję się dokładną oceną neurorozwojową i indywidualnym podejściem do pacjenta, co pozwala mi rzetelnie ocenić problem i skutecznie zaplanować terapię. Celem moich działań jest zawsze jak najskuteczniejsza terapia dziecka, dlatego starannie dopasowuję metody swojej pracy do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Certyfikowany terapeuta:

 • Metody Vojty – szkolenia na licencji Kinderzentrum Monachium Internationale Vojta Gesellschaft e.V., Polskie Stowarzyszenie Vojty “Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowlą, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi”
  • “Asymetria tułowia i pochylenie głowy jako problem terapeutyczny w metodzie Vojty – Polskie Stowarzyszenie Vojty
  • “Reakcje ułożeniowe – zastosowanie w ocenie rozwoju niemowlęcia i planowaniu terapii” – Polskie Stowarzyszenie Vojty
  • “Ontogeneza oraz zawartość kinezjologiczna odruchowej lokomocji” – Polskie Stowarzyszenie Vojty
  • “Ontogeneza drugi trymest oraz zawartość kinezjologiczna odruchowego pełzania” – Polskie Stowarzyszenie Vojty
  • “Analiza mięśniowa kończyny górnej twarzowej w odruchowym pełzaniu w odniesieniu do terapii” – Polskie Stowarzyszenie Vojty
 • NDT-Bobath
 • FITS Concept -Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz i wad postawy
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci,
 • Metoda Prechtl’a – ocena jakości globalnych wzorców ruchowych pozwalające na jak najwcześniejszą diagnostykę neurologiczną już w pierwszych trzech miesiącach życia
 • Neurobiologiczne Postawy Integracji Sensorycznej
 • Medical Kinesio Teaping
 • Ułatwienie kontroli posturalnej u dzieci z mózgowym porażeniem wg koncepcji Chailey
 • Asymetria u niemowląt – różnicowanie między asymetrią pochodzenia neurologicznego a asymetrią ułożeniową
 • Specjalista w doborze wkładek Iglii

 

Beata Durbas

mgr reh. Beata Duras


Jestem absolwentką Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Certyfikowanym, międzynarodowym terapeutą NDT-Bobath, Integracji Sensorycznej, PNF, Kinesiology Taping. Wieloletnim pracownikiem Poradni Rehabilitacji Ośrodka Wczesnej Interwencji. Specjalizuję się w rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, opóźnieniem psychoruchowym. Od początku swojej pracy zawodowej dbam o profesjonalizm zajęć, skuteczność terapii i przyjazną atmosferę. Ustalając cele terapii kieruję się możliwościami i preferencjami małych pacjentów i stawiam na ścisłą współpracę z rodzicami w celu osiągnięciach jak najlepszych efektów wspólnej pracy.

Wiedza i skuteczność terapii to dla mnie rzecz priorytetowa dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych.

Certyfikowany terapeuta:

 • Kurs NDT-Bobath
 • Kurs NDT-Bobath BABY
 • Kurs Integracji Sensorycznej – stopień I i II
 • Kurs podstawowy PNF
 • Kinesiology Taping
 • Kurs doskonalący umiejętności terapeutyczne „Diagnoza i terapia SI małego dziecka”
 • Kurs informacyjny „Analiza i Terapia Dziecka Zagrożonego

 

Sylwia Skawińska

mgr reh. Sylwia Skawińska


Jestem fizjoterapeutką, absolwentką Wydziału Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Specjalizuję się w rehabilitacji pediatrycznej. Już w okresie studiów postanowiłam związać swoją ścieżkę zawodową z neurorehabilitacją dzieci i niemowląt. W związku z tym przez wiele lat konsekwentnie rozwijałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w praktykach, wolontariatach, szkoleniach i warsztatach z zakresu fizjoterapii dziecięcej.

Posiadam doświadczenie związane z usprawnianiem dzieci z deficytami ośrodkowego układu nerwowego, opóźnieniem psychoruchowym, zespołami genetycznymi, wadami postawy. W swojej pracy koncentruję się na globalnym, całościowym podejściu do pacjenta, aby skutecznie i trafnie zaplanować proces terapeutyczny. Priorytetem zawsze jest dla mnie dziecko, dlatego do każdego małego pacjenta podchodzę indywidualnie, z zaangażowaniem i wielkim sercem.

Certyfikaty i szkolenia:

 • Metoda Vojty – szkolenie na licencji Kinderzentrum Monachium Internationale Vojta Gesellschaft e.V., Polskie Stowarzyszenie Vojty
 • NDT-Bobath
 • NDT-Bobath Baby
 • Koncepcja Bobath w terapii małego dziecka – aktualne doniesienia naukowe i ich zastosowanie w praktyce klinicznej
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych
 • PNF podstawowy
 • Kinesiology Taping
 • Kinesiology Taping w pediatrii
 • Wielowymiarowa terapia manualna stóp dziecka
 • Terapia ręki
 • Kurs instruktorski masażu Shantala
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne.
 • Małe dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej. Elementarne zasady obserwacji i terapii.
 • Wczesna Interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym

 


mgr reh. Natalia Król-Banaszek


Jestem fizjoterapeutką, absolwentką kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Już od czasów studiów interesowała mnie tematyka oraz metody rehabilitacji dzieci i niemowląt.

Posiadam doświadczenie w rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego, opóźnieniem psychoruchowym, zaburzeniami napięcia mięśniowego. Zawodowo jestem związana z Przychodnia Rehabilitacyjną dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Balkonowej. W swojej pracy dbam o profesjonalizm, miłą atmosferę i efekt terapii. Każdego pacjenta traktuję indywidualnie. W trakcie planowania terapii skupiam się na ocenie całościowej i umiejętnościach dziecka.

Pogłębiam i rozwijam swoje umiejętności zawodowe, na bieżąco uczestniczę w szkoleniach i odbywam kursy zawodowe.

Certyfikaty i szkolenia:

 • Studia podyplomowe Rehabilitacja dzieci i niemowląt (Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie)
 • NDT Bobath
 • NDT Bobath Baby
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych
 • Kurs doskonalący I stopnia Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Taping Rehabilitacyjny

 


mgr reh. Katarzyna Knott-Zaborowska


Jestem fizjoterapeutką, absolwentką kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od początku swojej pracy zawodowej związana jestem z rehabilitacją pediatryczno-neurologiczną.

Posiadam doświadczenie w rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, opóźnieniem psychoruchowym,  neurologią.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam w Centrum Intensywnej terapii OLINEK, w przedszkolach specjalnych i integracyjnych oraz poradniach rehabilitacyjnych. Każdego pacjenta traktuję indywidualnie. Współpraca z rodzicem jest dla mnie bardzo istotna.
Widoczne efekty terapii oraz radość rodzica i dziecka daje mi ogromną satysfakcję. Motywuje mnie to do dalszej pracy i szkoleń, aby jeszcze lepiej pomagać małym pacjentom.
Na bieżąco pogłębiam i rozwijam swoje umiejętności zawodowe, uczestniczę w szkoleniach i odbywam kursy zawodowe.

Ukończone kursy, to:

 • NDT Bobath
 • NDT Bobath advance
 • NDT Bobath Baby
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp
 • Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu
 • Terapia ręki
 • Kinesiology taping I i II
 • Elastyczny teerapeutyczny taping w pediatrii ETT-PED
 • PNF
 • Integracja Sensoryczna

 


mgr reh. Damian Grotek


Jestem absolwentem wydziału Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Przygodę z fizjoterapią zacząłem od Holistycznej Terapii Manualnej, by później wdrażać się do pracy z dziećmi, która zawsze była moim celem zawodowym. Priorytetem jest dla mnie wielokierunkowa rehabilitacja nastawiona na deficyty dziecka oraz współpraca z innymi specjalistami. Na co dzień staram się łączyć znane mi metody, aby jak najbardziej kompleksowo podejść do pacjentów oraz sprostać ich wymaganiom. Wciąż się dokształcam, zdobywam doświadczenie i poszukuję nowych możliwości terapii , by jak najskuteczniej pomóc moim małym pacjentom i ich rodzinom. Dużą wagę przywiązuje do kontaktu z rodzicami, ponieważ to oni muszą wykonywać znaczną część pracy z dziećmi. Największą nagrodą za wykonaną pracę jest ich radość z czynionych przez dzieci postępów.

Ukończone szkolenia:

 • Metoda Vojty – szkolenia na licencji Kinderzentrum Monachium Internationale Vojta Gesellschaft e.V., Polskie Stowarzyszenie Vojty
 • Kurs  Podstawowej Pierwszej Pomocy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Wrocław 2010
 • Kurs Kinesiotaping, Authentic Kinesio, Wrocław 2013
 • Instruktor Sportu Osób Niepełnosprawnych- siatkówka na siedząco,  AWF Wrocław 2015
 • Kurs Techniki osteopatyczne: kompleksowa diagnostyka i terapia stawu kolanowego, Mk Medica, Wrocław 2015
 • Kurs Funkcjonalna Terapia Manualna moduł I- diagnostyka i leczenie odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa, Mk Medica, Wrocław 2016
 • Kurs Funkcjonalna Terapia Manualna moduł II- diagnostyka i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz stawów obwodowych, Mk Medica, Wrocław 2016
 • Kurs Fizjoterapii Manualnej organizowany przez Centrum Fizjoterapii OLDMED, Wrocław 2016
 • Kurs terapia mięśniowo- powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu, Rehakursy, Warszawa 2016
 • Kurs intensywny (100h) Masażu Tkanek Głębokich-  Warszawa 2017
 • Terapia manualna holistyzna wg Rakowskiego moduł I, II, III, IV – Poznań 2017
 • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju. – Wrocław 2019

 

Anna Czyrny

mgr Anna Czyrny


Jestem psychologiem i certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej II stopnia (certyfikat PSTIS nr 2993), absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (kierunek Psychologia Kliniczna Dziecka). Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolu integracyjnym, gdzie wraz zespołem terapeutów planowałam i realizowałam zajęcia indywidualne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza ze spektrum autyzmu. Za najważniejsze w mojej pracy uważam nawiązywanie i pogłębianie opartej na zaufaniu relacji z dzieckiem, ponieważ jest ona fundamentem każdego procesu edukacyjnego czy terapeutycznego. Celem moich działań jest zawsze dobro dziecka, dlatego starannie dopasowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb każdego.

Moje pozazawodowe zainteresowania to historia współczesna i literatura. Lubię góry i morze, pasjonuje mnie sport, szczególnie narciarstwo alpejskie, turystyka górska i pływanie. Uczestniczyłam w licznych obozach dla dzieci i młodzieży jako pomocnik instruktora narciarstwa. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie, z mężem i córkami, lub czytając książki.

Ponieważ praca z dziećmi wymaga twórczego łączenia różnych metod terapeutycznych, staram się stale dokształcać. Odbyłam następujące szkolenia związane z diagnozowaniem funkcjonowania i wspieraniem rozwoju dzieci:

 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopnia, Polskie Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Studia podyplomowe “Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju”, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa
 • Kurs kwalifikacji pedagogicznych, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Uniwersytet SWPS
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – poziom I”, Centrum Wspierania Rozwoju i Osobowości
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży, Centrum CBT
 • „Autyzm – małe dziecko, duża sprawa. Diagnoza, terapia, wsparcie rodziny”, Fundacja Synapsis
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R, Fundacja Synapsis
 • Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej, Pracownia Testów Psychologicznych
 • Stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozwoju IDS, Pracownia Testów Psychologicznych
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej – kurs dla certyfikowanych terapeutów SI, Fundacja na rzecz Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO
 • Stymulacja przedsionkowa z włączaniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego – kurs dla certyfikowanych terapeutów SI, Fundacja na rzecz Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO
 • Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI – narzędzie do efektywnego rozumowania klicznicznego, Tracy Muran Sackhause, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej, Zbigniew Przyrowski Sensum Mobile
 • Terapia Ręki w Teorii Integracjii Sensorycznej, Zbigniew Przyrowski Sensum Mobile
 • Spostrzeganie form i wymiarów – figury geometryczne płaskie i przestrzenne. Sensoryczny materiał geometryczny dla dzieci na pierwszym poziomie edukacji montessoriańskiej: 3 – 6 lat, Siłownia Montessori

 

Grażyna Banaszek

dr n. med. Grażyna Banaszek


Pediatra, specjalista neurologii dziecięcej. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca”.

Autorka książki pt „Rozwój ruchowy niemowląt i jego zaburzenia, a rehabilitacja metodą Vojty”. Autorka i recenzent merytoryczny wielu publikacji dotyczących neurologii dziecięcej oraz metody Vojty skierowanych do środowisk medycznych jak i do rodziców.

Wykładowca kursów dla lekarzy, wystąpienia na wielu konferencjach krajowych, a także międzynarodowych.

Pani dr Banaszek posiada dyplom Kinderzentrum w Monachium w zakresie diagnostyki i terapii metodą Vojty.

Dr Grażyna Banaszek specjalizuje się miedzy innymi w ocenie funkcjonowania układu nerwowego dzieci z takimi problemami jak: bóle głowy, utraty świadomości, niedowłady. Diagnozuje również metodą Vojty niemowlęta z grupy ryzyka, prowadzi dzieci rehabilitowane z opóźnieniem psychoruchowym, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym,uszkodzeniami okołoporodowymi splotów ramiennych, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, artrogrypozami.


 


Lek. Edyta Zgórka


Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie, mam specjalizację z rehabilitacji medycznej, od 2002 roku jestem związana z Kliniką Rehabilitacji Pediatrycznej IPCZD w Warszawie, interesuję się rehabilitacją dzieci z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi. Staram się systematycznie rozszerzać swoją wiedzę uczęszczając na konferencje naukowe, szkolenia i kursy.

Zajmuję się diagnozą i leczeniem m.in. wad postawy, skrzywienia bocznego kręgosłupa, choroby Scheuermanna, wad wrodzonych klatki piersiowej i kończyn, choroby Sprengla, po urazach ortopedycznych oraz leczeniem dzieci z problemami neurologicznymi np. mózgowym porażeniem dziecięcym, okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego, chorobami mięśni, obwodowymi uszkodzeniami układu nerwowego.

Kursy:

 • 2009 – Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt met. Vojty.
 • 2009 – Analiza i terapia dziecka zagrożonego. 2010- I st. w zakresie Integracji Sensorycznej
 • 2010 – Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • 2011 – 0cena ruchów globalnych metodą Prechtl’a.
 • 2012 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego.
 • 2012 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego.


Copyright © 2018 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna i Leszek Wysoccy S.C.. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie: Talem Technologies