NASZ ZESPÓŁ


zespół centrum rehabilitacji i terapii dzieciecej

dr n. kum. Jakub Skrzeklek. med. Edyta Zgórkamgr Anna Czyrnymgr Anna Zielińska-Czerwiecmgr reh. Agnieszka Krawczykmgr reh. Piotr Sawamgr reh. Beata Durasmgr reh. Sylwia Skawińskamgr reh. Anna Wysockadr n. med. Grażyna Banaszek

 

anna wysocka centrum rehabilitacji dzieci i noworodków

Mgr reh. Anna Wysocka


Jestem certyfikowanym terapeutą dziecięcym, neurorozwojowych koncepcji NDT/Bobath i Vojty/Kinderzentrum Monachium Internationale Vojta Gesellschaft, absolwentką Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Posiadam wieloletnie doświadczenie jako pracownik Kliniki Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Pediatrycznej w Instytucie „Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu, gdzie wraz zespołem lekarzy i terapeutów planuję i realizuję proces rehabilitacji pacjentów z szerokim spektrum jednostek chorobowych już od pierwszych dni ich życia.

Specjalizuję się w rehabilitacji pediatrycznej, w swojej praktyce zawodowej zajmuję się usprawnianiem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego, a także niemowlęcymi zaburzeniami sensomotorycznymi. Posiadam wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i terapii: wcześniaków, niemowląt oraz małych dzieci z neurologicznymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. W swojej codziennej pracy kieruję się dokładną oceną neurorozwojową i indywidualnym podejściem do pacjenta, co pozwala mi rzetelnie ocenić problem i skutecznie zaplanować terapię. Celem moich działań jest zawsze jak najskuteczniejsza terapia dziecka, dlatego starannie dopasowuję metody swojej pracy do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Udzielam się także dydaktycznie prowadząc zajęcia dla studentów Wydziału Rehabilitacji.

Certyfikowany terapeuta:

 • Metody Vojty – szkolenia na licencji Kinderzentrum Monachium Internationale Vojta Gesellschaft e.V., Polskie Stowarzyszenie Vojty
 • NDT-Bobath
 • FITS Concept -Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz i wad postawy
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci,
 • Metoda Prechtl’a – ocena jakości globalnych wzorców ruchowych pozwalające na jak najwcześniejszą diagnostykę neurologiczną już w pierwszych trzech miesiącach życia
 • Neurobiologiczne Postawy Integracji Sensorycznej
 • Medical Kinesio Teaping
 • Ułatwienie kontroli posturalnej u dzieci z mózgowym porażeniem wg koncepcji Chailey
 • Asymetria u niemowląt – różnicowanie między asymetrią pochodzenia neurologicznego a asymetrią ułożeniową
 • Specjalista w doborze wkładek Iglii

 

Agnieszka Krawczyk

Mgr Agnieszka Krawczyk


Jestem absolwentką wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Swoje umiejętności zawodowe oraz doświadczenie systematycznie poszerzam uczęszczając na liczne szkolenia, warsztaty oraz konferencje naukowe.

W swojej praktyce zawodowej zajmuję się przede wszystkim wadami postawy u dzieci i młodzieży takimi jak m.in. skolioza, choroba Scheurmanna, kurza i lejkowata klatka piersiowa, stopy płasko-koślawe, stany po operacjach ortopedycznych i neurochirurgicznych. Posiadam również duże doświadczenie w pracy z pacjentami dorosłymi, cierpiącymi z powodu dyskopatii i innych dolegliwości kręgosłupa. W codziennej pracy kieruję się holistycznym (globalnym) podejściem do pacjenta, co pozwala mi rzetelnie ocenić problem, jego przyczynę i skutecznie zaplanować terapię. Praca jest moją pasją, do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie i staram się mu wyjaśnić wszelkie zawiłości schorzenia i odpowiedzieć na dręczące go pytania.

Ukończone szkolenia:

 • FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
 • PNF (Proproceptive Neuromuscular Facilitation)
 • PNF i Skoliozy
 • Metoda Łańcuchów Mięśniowo-Stawowych G.D.S. (Godelieve Denys-Struyf Method) 2 letnie szkolenie z zakresu biomechaniki ciała w ruchu i podejścia psychosomatycznego – w trakcie
 • D. O.Nuncy Nunn, oseopatia pediatryczna
 • Kinematic Taping

 

Anna Czyrny

Mgr Anna Czyrny


Jestem psychologiem i certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej II stopnia (certyfikat PSTIS nr 2993), absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (kierunek Psychologia Kliniczna Dziecka). Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolu integracyjnym, gdzie wraz zespołem terapeutów planowałam i realizowałam zajęcia indywidualne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza ze spektrum autyzmu. Za najważniejsze w mojej pracy uważam nawiązywanie i pogłębianie opartej na zaufaniu relacji z dzieckiem, ponieważ jest ona fundamentem każdego procesu edukacyjnego czy terapeutycznego. Celem moich działań jest zawsze dobro dziecka, dlatego starannie dopasowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb każdego.

Moje pozazawodowe zainteresowania to historia współczesna i literatura. Lubię góry i morze, pasjonuje mnie sport, szczególnie narciarstwo alpejskie, turystyka górska i pływanie. Uczestniczyłam w licznych obozach dla dzieci i młodzieży jako pomocnik instruktora narciarstwa. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie, z mężem i córkami, lub czytając książki.

Ponieważ praca z dziećmi wymaga twórczego łączenia różnych metod terapeutycznych, staram się stale dokształcać. Odbyłam następujące szkolenia związane z diagnozowaniem funkcjonowania i wspieraniem rozwoju dzieci:

 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopnia, Polskie Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Studia podyplomowe “Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju”, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa
 • Kurs kwalifikacji pedagogicznych, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Uniwersytet SWPS
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – poziom I”, Centrum Wspierania Rozwoju i Osobowości
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży, Centrum CBT
 • „Autyzm – małe dziecko, duża sprawa. Diagnoza, terapia, wsparcie rodziny”, Fundacja Synapsis
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R, Fundacja Synapsis
 • Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej, Pracownia Testów Psychologicznych
 • Stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozwoju IDS, Pracownia Testów Psychologicznych
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej – kurs dla certyfikowanych terapeutów SI, Fundacja na rzecz Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO
 • Stymulacja przedsionkowa z włączaniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego – kurs dla certyfikowanych terapeutów SI, Fundacja na rzecz Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO
 • Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI – narzędzie do efektywnego rozumowania klicznicznego, Tracy Muran Sackhause, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej, Zbigniew Przyrowski Sensum Mobile
 • Terapia Ręki w Teorii Integracjii Sensorycznej, Zbigniew Przyrowski Sensum Mobile
 • Spostrzeganie form i wymiarów – figury geometryczne płaskie i przestrzenne. Sensoryczny materiał geometryczny dla dzieci na pierwszym poziomie edukacji montessoriańskiej: 3 – 6 lat, Siłownia Montessori

 

Anna Zielińska-Czerwiec

Mgr Anna Zielińska-Czerwiec


Ukończyłam Wydział Psychologii o specjalności psychologia kliniczna dziecka. W 2017 r uzyskałam również tytuł psychotraumatologa, kończąc podyplomowe studia na tym kierunku.

Swoją drogę zawodową zaczynałam od prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ( m.in. autyzm). W warszawskiej Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie pracuję na co dzień, prowadzę poradnictwo psychologiczne oraz terapię dzieci od pierwszego roku życia, a także młodzieży i młodych dorosłych. Aby skutecznie pomóc moim Pacjentom współpracuję z całymi rodzinami, aby wesprzeć je we wprowadzaniu zmian, czy zrozumieniu co dzieje się z młodym człowiekiem. Zajmuję się, m.in. diagnozą i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych, zespołu nadpobudliwości psycho-ruchowej z deficytem uwagi, zaburzeń lękowych i depresyjnych, zaburzeń zachowania, autoagresji (okaleczenia), zaburzeń odżywiania. Obecnie głównym kierunkiem moich zainteresowań zawodowych jest praca z traumą- zarówno powstałą na skutek zdarzeń jednorazowych (np. wypadek komunikacyjny, napaść, gwałt, żałoba), jak i tą, którą zapoczątkowały trudne wydarzenia
z dzieciństwa moich Pacjentów (np. przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, strata rodzica). W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne narzędzia i podejścia terapeutyczne, jak np. EMDR- bilateralna stymulacja mózgu za pomocą ruchu gałek ocznych.

W przypadku pracy z traumą prowadzę również terapię osób dorosłych.

Najważniejsze kursy i szkolenia, które ukończyłam, to:

 • studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia, USWPS
 • kurs terapii EMDR
 • „Zastosowanie integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci od 3 roku życia z uszkodzeniami o.u.n.”, PSTIS
 • ukończony kurs na terapeutę integracji sensorycznej 1 stopnia, SInet
 • kompleksowe szkolenie „Autyzm- małe dziecko, duża sprawa. Diagnoza, terapia, praca z rodziną”, Synapsis
 • stopień zawodowy- nauczyciel kontraktowy
 • stosowania testu PEP-R, Synapsis
 • „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”, CBT
 • „Terapia ręki”, a-Centrum
 • szkolenie z zakresu prowadzenia warsztatów dla dzieci
  i rodziców „Już wiem co zrobić”- zapobieganie przemocy i wykorzystaniu seksualnemu u dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje
 • kurs kwalifikacji pedagogicznych dla czynnych zawodowo nauczycieli

 

Beata Durbas

Mgr reh. Beata Duras


Jestem absolwentką Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Certyfikowanym, międzynarodowym terapeutą NDT-Bobath, Integracji Sensorycznej, PNF, Kinesiology Taping. Wieloletnim pracownikiem Poradni Rehabilitacji Ośrodka Wczesnej Interwencji. Specjalizuję się w rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, opóźnieniem psychoruchowym. Od początku swojej pracy zawodowej dbam o profesjonalizm zajęć, skuteczność terapii i przyjazną atmosferę. Ustalając cele terapii kieruję się możliwościami i preferencjami małych pacjentów i stawiam na ścisłą współpracę z rodzicami w celu osiągnięciach jak najlepszych efektów wspólnej pracy.

Wiedza i skuteczność terapii to dla mnie rzecz priorytetowa dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych.

Certyfikowany terapeuta:

 • Kurs NDT-Bobath
 • Kurs NDT-Bobath BABY
 • Kurs Integracji Sensorycznej – stopień I i II
 • Kurs podstawowy PNF
 • Kinesiology Taping
 • Kurs doskonalący umiejętności terapeutyczne „Diagnoza i terapia SI małego dziecka”
 • Kurs informacyjny „Analiza i Terapia Dziecka Zagrożonego

 

Sylwia Skawińska

Mgr reh. Sylwia Skawińska


Jestem fizjoterapeutką, absolwentką Wydziału Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Specjalizuję się w rehabilitacji pediatrycznej. Już w okresie studiów postanowiłam związać swoją ścieżkę zawodową z neurorehabilitacją dzieci i niemowląt. W związku z tym przez wiele lat konsekwentnie rozwijałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w praktykach, wolontariatach, szkoleniach i warsztatach z zakresu fizjoterapii dziecięcej. Jestem związana zawodowo z Przychodnią Rehabilitacyjną dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Balkonowej.

Posiadam doświadczenie związane z usprawnianiem dzieci z deficytami ośrodkowego układu nerwowego, opóźnieniem psychoruchowym, zespołami genetycznymi, wadami postawy. W swojej pracy koncentruję się na globalnym, całościowym podejściu do pacjenta, aby skutecznie i trafnie zaplanować proces terapeutyczny. Priorytetem zawsze jest dla mnie dziecko, dlatego do każdego małego pacjenta podchodzę indywidualnie, z zaangażowaniem i wielkim sercem.

Certyfikaty i szkolenia:

 • NDT Bobath
 • NDT Bobath Baby
 • Koncepcja Bobath w terapii małego dziecka – aktualne doniesienia naukowe i ich zastosowanie w praktyce klinicznej
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych
 • PNF podstawowy
 • Kinesiology Taping
 • Kinesiology Taping w pediatrii
 • Wielowymiarowa terapia manualna stóp dziecka
 • Terapia ręki
 • Kurs instruktorski masażu Shantala
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne.
 • Małe dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej. Elementarne zasady obserwacji i terapii.
 • Wczesna Interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym

 

Grażyna Banaszek

dr n. med. Grażyna Banaszek


Pediatra, specjalista neurologii dziecięcej. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca”.

Autorka książki pt „Rozwój ruchowy niemowląt i jego zaburzenia, a rehabilitacja metodą Vojty”. Autorka i recenzent merytoryczny wielu publikacji dotyczących neurologii dziecięcej oraz metody Vojty skierowanych do środowisk medycznych jak i do rodziców.

Wykładowca kursów dla lekarzy, wystąpienia na wielu konferencjach krajowych, a także międzynarodowych.

Pani dr Banaszek posiada dyplom Kinderzentrum w Monachium w zakresie diagnostyki i terapii metodą Vojty.

Dr Grażyna Banaszek specjalizuje się miedzy innymi w ocenie funkcjonowania układu nerwowego dzieci z takimi problemami jak: bóle głowy, utraty świadomości, niedowłady. Diagnozuje również metodą Vojty niemowlęta z grupy ryzyka, prowadzi dzieci rehabilitowane z opóźnieniem psychoruchowym, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym,uszkodzeniami okołoporodowymi splotów ramiennych, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, artrogrypozami.


 


Lek. Edyta Zgórka


Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie, mam specjalizację z rehabilitacji medycznej, od 2002 roku jestem związana z Kliniką Rehabilitacji Pediatrycznej IPCZD w Warszawie, interesuję się rehabilitacją dzieci z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi. Staram się systematycznie rozszerzać swoją wiedzę uczęszczając na konferencje naukowe, szkolenia i kursy.

Zajmuję się diagnozą i leczeniem m.in. wad postawy, skrzywienia bocznego kręgosłupa, choroby Scheuermanna, wad wrodzonych klatki piersiowej i kończyn, choroby Sprengla, po urazach ortopedycznych oraz leczeniem dzieci z problemami neurologicznymi np. mózgowym porażeniem dziecięcym, okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego, chorobami mięśni, obwodowymi uszkodzeniami układu nerwowego.

Kursy:

 • 2009 – Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt met. Vojty.
 • 2009 – Analiza i terapia dziecka zagrożonego. 2010- I st. w zakresie Integracji Sensorycznej
 • 2010 – Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • 2011 – 0cena ruchów globalnych metodą Prechtl’a.
 • 2012 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego.
 • 2012 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego.

 

Jakub Skrzek

dr n. hum. Jakub Skrzek


Absolwent dziennych jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska/logopedia (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów neurologopedii (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy „Metody ingerujące a metody nieingerujące w pracy z dzieckiem z dyslalią obwodową”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (certyfikat nr 3662 – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej). Członek Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka. Koordynator Sieci Współpracy dla logopedów pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi w rejonie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Jest pracownikiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto, prowadzi terapię indywidualną i grupową w niepublicznym przedszkolu integracyjnym.

W swojej praktyce zawodowej opiekuje się dziećmi od urodzenia do 9. roku życia. Wśród nich znajdują się pacjenci niepełnosprawni intelektualnie, ruchowo, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzi terapię w ramach wczesnej interwencji logopedycznej ukierunkowaną na wspomaganie i kształtowanie umiejętności związanych z pobieraniem i obróbką pokarmów.

Jest autorem książki „Radosne r. Ćwiczenia wspomagające wywołanie głoski r i ją utrwalające” oraz kilku artykułów naukowych z zakresu dyslalii obwodowej, dziecięcego poczucia poprawności językowej oraz wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej. Aktywnie uczestniczy w naukowych konferencjach logopedycznych.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczył w następujących szkoleniach i kursach:

 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r.ż.
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem.
 • Zrozumieć, aby pomóc. Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu.
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
 • Sumultaniczno-sekwencyjna nauka czytania.
 • 8-tygodniowy program pracy z uczniem.
 • Całościowe zaburzenia rozwoju: objawy, diagnoza, testy, etiopatogeneza.
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa.
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej.
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci.
 • VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii.
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil PEP-R.
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego.
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia.
 • Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia – uzyskanie kwalifikacji do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI.
 • Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej.
 • Jak nauczyć dziecko z autyzmem zadawania pytań, czyli sztuka tworzenia operacji motywacyjnych.
 • Pisanie bez liter. Obrazkowy alfabet fonologiczny autorstwa M. Przybysz-Piwko jako pomoc w rozwoju umiejętności fonologicznych dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Kinesiology Taping w logopedii.
 • Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy do komunikacji dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

 

Piotr Sowa

mgr Piotr Sawa


Jestem absolwentem wydziału Fizjoterapi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od czasu studiów poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w specjalistycznych kursach oraz rozwijam umiejętności uczęszczając do Flanders International College of Osteopaty. Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi. W pracy koncentruję się na holistycznym podejściu do pacjenta. Każdą terapię rozpoczynam od dokładnej diagnostyki opierającej się na skrupulatnym wywiadzie, badaniu klinicznym i odnalezieniu źródła problemu lub dolegliwości. W praktyce zawodowej pracuje między innymi z bólami kręgosłupa różnego pochodzenia tj. dyskopatie, kręgozmyki, zmiany zwyrodnieniowe, stany po operacjach. Zajmuję się także problemami związanymi z ukłądem narządu ruchu takimi jak urazy kolan, bioder, barków, stany zwyrodnieniowe ww stawów, stany po endoprotezoplastyce. Specjalizuję się także w pracy z ukłądem wisceralnym (praca na narządach wewnętrznych) oraz terapi cranio-sacralnej (połączenie głowa-kość krzyżowa).

Flanders International College of Osteopathy
Polska/Belgia, 5 – letni program dyplomowy

Manipulacje Powięzi – Fascial Manipulation
Prowadzący: Julie Ann Day, P.T., Lorenzo Copetti P.T. – Poznań 2015

„Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich, moduł I”
Prowadzący: dr n. k. f. Jarosław Ciechomski, Wrocław 2012

Kurs Podstawowy Koncepcji PNF
Prowadzący: mgr Ewa Górna IPNFA Instructor, Waszawa 2009

Kinesiology Taping Basic Course
Prowadzący: Tomasz Senderek, Warszawa 2010

Kurs “Badanie I fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego”
Moduł 1, Lublin 2011


Copyright © 2017 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna Wysocka. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie: Talem Technologies