Integracja sensoryczna w Warszawie


Integracja sensoryczna – czym właściwie jest?

Integracja sensoryczna (przetwarzanie sensoryczne) to proces, w którym układ nerwowy odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe, aby umożliwić nam celowe działanie. Oznacza to, że nasze zmysły (dotyk, czucie głębokie, równowaga, wzrok, słuch, węch i smak,) odbierając bodźce z otoczenia reagują na nie i przekazują do mózgu określone komunikaty, które ten zamienia w konkretne reakcje. Procesy integracji sensorycznej zaczynają się już na etapie życia płodowego a następnie rozwijają się z największą intensywnością do początków okresu wczesnoszkolnego. Potem, już mniej intensywnie, przez dalszą część naszego życia. Jeśli na którymś etapie rozwoju przetwarzania sensorycznego pewne umiejętności nie zostaną rozwinięte, podstawa rozwoju następnych jest gorsza, co może skutkować zakłóceniami w uczeniu się, w zachowaniach i emocjach dziecka. Dobrze ukształtowana integracja sensoryczna stanowi fundament dla gotowości szkolnej dziecka, jest ważnym elementem prawidłowego rozwoju emocjonalnego i kompetencji społecznych.

Skutki nieprawidłowej integracji sensorycznej

Dzieci z zakłóceniami w rozwoju integracji sensorycznej mają różnego rodzaju trudności. Mogą być wrażliwsze na niektóre bodźce – lub odwrotnie, odczuwać je mniej intensywnie. Bywają zbyt lub za mało ruchliwe, miewają trudności z dobrą koordynacją ruchową, z koncentracją uwagi, z prawidłowym napięciem mięśniowym, mogą mieć nieco opóźniony rozwój ruchowy, rozwój mowy, trudności w uczeniu się, a także gorszą samoakceptację, niższe poczucie własnej wartości, bardziej gwałtowne reakcje emocjonalne.

Jak można sobie radzić z tym problemem?

Na szczęście dla dzieci dotkniętych takimi trudnościami oraz dla ich rodziców, istnieją dzisiaj ośrodki, w których prowadzona jest terapia integracji sensorycznej. Proponowane przez wyspecjalizowanego terapeutę aktywności i zabawy, odbywające się w specjalnie wyposażonej sali, dostarczają dziecku potrzebnej mu na danym etapie dawki bodźców, w sposób bezpieczny i kontrolowany. Wspólnie z terapeutą dziecko „uczy” swój układ nerwowy coraz bardziej prawidłowych reakcji i zachowań. Proces ten bywa długotrwały, ale rezultaty leczenia są często pozytywne, a forma zajęć jest atrakcyjna i lubiana przez dzieci.

Terapia Procesów Integracji Sensorycznej

Kompleksowa metoda, bazująca na wiedzy o rozwoju i plastyczności ośrodkowego układu nerwowego,  wskazana zarówno dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (np. spektrum autyzmu)  lub uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego,  jak i typowo rozwijającymi się, lecz mającymi następujące problemy:

 • nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe oraz ruch
 • zbyt niski lub zbyt wysoki poziom pobudzenia ruchowego
 • trudności z koncentracją, z nauką
 • słaba koordynacja ruchowa, trudności w czynnościach samoobsługowych i planowaniu ruchu
 • zakłócenia napięcia mięśniowego
 • trudności emocjonalne
 • opóźnienia rozwoju mowy
 • wycofanie  z relacji społecznych

integracja sensoryczna w Warszawie

Integracja sensoryczna Warszawa

Lokalizacja placówki w Warszawie:

Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna Wysocka
ul. Laurowa 39
03-197 Warszawa

Telefon: +48 606 894 300E-mail: info@rehabilitacjadziecieca.com

 

Anna Czyrny

Mgr Anna Czyrny


Jestem psychologiem i certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej II stopnia (certyfikat PSTIS nr 2993), absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (kierunek Psychologia Kliniczna Dziecka). Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolu integracyjnym, gdzie wraz zespołem terapeutów planowałam i realizowałam zajęcia indywidualne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza ze spektrum autyzmu. Za najważniejsze w mojej pracy uważam nawiązywanie i pogłębianie opartej na zaufaniu relacji z dzieckiem, ponieważ jest ona fundamentem każdego procesu edukacyjnego czy terapeutycznego. Celem moich działań jest zawsze dobro dziecka, dlatego starannie dopasowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb każdego.

Moje pozazawodowe zainteresowania to historia współczesna i literatura. Lubię góry i morze, pasjonuje mnie sport, szczególnie narciarstwo alpejskie, turystyka górska i pływanie. Uczestniczyłam w licznych obozach dla dzieci i młodzieży jako pomocnik instruktora narciarstwa. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie, z mężem i córkami, lub czytając książki.

Ponieważ praca z dziećmi wymaga twórczego łączenia różnych metod terapeutycznych, staram się stale dokształcać. Odbyłam następujące szkolenia związane z diagnozowaniem funkcjonowania i wspieraniem rozwoju dzieci:

 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopnia, Polskie Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Studia podyplomowe “Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju”, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa
 • Kurs kwalifikacji pedagogicznych, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Uniwersytet SWPS
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – poziom I”, Centrum Wspierania Rozwoju i Osobowości
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży, Centrum CBT
 • „Autyzm – małe dziecko, duża sprawa. Diagnoza, terapia, wsparcie rodziny”, Fundacja Synapsis
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R, Fundacja Synapsis
 • Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej, Pracownia Testów Psychologicznych
 • Stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozwoju IDS, Pracownia Testów Psychologicznych
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej – kurs dla certyfikowanych terapeutów SI, Fundacja na rzecz Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO
 • Stymulacja przedsionkowa z włączaniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego – kurs dla certyfikowanych terapeutów SI, Fundacja na rzecz Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO
 • Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI – narzędzie do efektywnego rozumowania klicznicznego, Tracy Muran Sackhause, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej, Zbigniew Przyrowski Sensum Mobile
 • Terapia Ręki w Teorii Integracjii Sensorycznej, Zbigniew Przyrowski Sensum Mobile
 • Spostrzeganie form i wymiarów – figury geometryczne płaskie i przestrzenne. Sensoryczny materiał geometryczny dla dzieci na pierwszym poziomie edukacji montessoriańskiej: 3 – 6 lat, Siłownia Montessori

Copyright © 2017 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna Wysocka. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie: Talem Technologies