mgr Anna Liwska


Neurologopeda, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna oraz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego z zakresu Neurologopedii.

W gabinecie prowadzi konsultację i terapię neurologopedyczną.

Podczas studiów odbyła staże i wolontariaty m.in. Wydziale Neurologicznym w Szpitalu    na Banacha, gdzie uzyskała gruntowne przygotowanie z zakresu terapii logopedycznej  pacjentów z afazją i dyzartrią po udarach i w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, a także odbyty staż w Klinice Otolaryngologii WUM z zakresu terapii i nauki prawidłowej emisji głosu pacjentów z  chorobami zawodowymi głosu, terapii osób po laryngektomii, a także staż w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka na oddziale położniczym i neonatologicznym w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach, szpitalach i fundacjach m.in. Logomedice. Fundacji Echo, Scholar pracując z dziećmi  z opóźnionym rozwojem mowy, z dyslalią, niedokształceniem mowy u dzieci z niedosłuchem, jak i terapią pacjentów z wyzwaniami rozwojowymi takimi jak: zespół Pierre – Robina, Pradera – Williego, Spektrum Autyzmu. Ponadto zdobywała doświadczenie  z małymi pacjentami w Instytucie Matki i Dziecka i  Poradni Rehabilitacyjnej w Warszawie  z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej i opieki neurologopedycznej dzieci przedwcześnie urodzonych.

Logopedia to jej pasja dlatego aktywnie uczęszcza na kursy i szkolenia aby stale się doskonalić.

  • K – taping w logopedii
  • Techniki emisji głosu
  • Terapia Lax Vox
  • Terapia miofunkcjonalna
  • Terapia neurobiologiczna
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Metoda werbo – tonalna
  • Trening karmienia
  • Makaton i in.

Copyright © 2018 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna i Leszek Wysoccy S.C.. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie: Talem Technologies